SR EN

Korporativni događaji

Edukativni ili kreativni događaji

Organizujemo sve vrste korportavinih događaja (novogodišnje proslave, jubileji, rođendani kompanija…), seminara, kongresa i ostalih aktivnosti. Bilo da želite proslavu u svečanoj sali hotela, u restoranu, u tadicionalnoj kafani ili nekom drugom ugostiteljskom objektu ispunicemo sve vaše želje! Prepustite nam brigu o kompletnom posluženju, o muzičkom programu, rasveti i scenografiji, o hostingu.
Svečana sala hotela, restorana i drugih ugostiteljskih objekata.
Kompletno posluženje - hrana i piće
Muzika - bend, DJ, ozvučenje
Rasveta i scenografija
Domaćin programa (host, voditelj)